O NAS

O nas

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole po raz kolejny znalazło się na liście laureatów  konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” , którego organizatorem jest  

http://www.zainwestujwekologie.pl/ajax,download,6.html?hash=15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940Nasz projekt nosi nazwę

Chrońmy pszczółki- nasze przyjaciółki –  program edukacji ekologicznej realizowany w niepublicznym przedszkolu w Piotrkowie Tryb.

Wartość ogólna  zadania wynosi 16 450 zł, a wysokość dofinansowania ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 14 700 zł .

Szczegółowy opis zakresu projektu znajdą Państwo na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce "Kokursy" -> Projekt „Chrońmy pszczółki – nasze przyjaciółki”

Więcej informacji nt. konkursu  na www.zainwestujwekologie.pl

 

W okresie 01.04.2016-31.03.2017 Klub Dziecięcy Magdalena Jakubiak realizuje projekt pt. „Klub Dziecięcy Magdalena Jakubiak”.

Celem projektu jest: Zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 16 kobiet z Piotrkowa Trybunalskiego pełniących funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty projektu to: utworzenie 16 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz objęcie szkoleniami zawodowymi 8 kobiet – matek małych dzieci planujących powrót do pracy.

Wartość projektu: 362 455,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 327 255,00 zł.

 

W okresie 01.09.2016-31.08.2018 Klub Dziecięcy Magdalena Jakubiak realizuje projekt pt. „Klub Dziecięcy Magdalena Jakubiak”.

Celem projektu jest: Zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 30 kobiet z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego pełniących funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty projektu to: powiększenie istniejącego Klubu o 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz objęcie szkoleniami zawodowymi 10 kobiet – matek małych dzieci planujących powrót do pracy.

Wartość projektu: 832528,13 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 755 528,13 zł.

Dzięki udziałowi w programie zyskaliśmy cenne wsparcie oraz wspaniałe  źródło inspiracji                             w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych naszych maluchów.

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10653460_1079926142035164_4581267559929780144_n.jpg?oh=06dfa6486cb29125e3483bb6404b2ada&oe=574C42E8

W ramach programu Pani Kasia Popielawska – edukatorka żywieniowa i dietetyczka zagląda do nas regularnie, by podzielić się z  nami swoją wiedzą nt. zdrowego żywienia dzieci, ale także po to, by dokonywać oceny naszych jadłospisów i przekazywać indywidualne wskazówki  i propozycje ułatwiające dostosowanie się do najnowszych zaleceń żywieniowych dla najmłodszych

.Na pierwszy ogień poszły ciocie z kuchni, a wkrótce za nimi ruszył cały personel przedszkola. Dzięki temu :

·      uczestniczymy w pakiecie szkoleń w zakresie najnowszych doniesień z dziedziny żywienia dzieci,

·      możemy korzystać z wielu ciekawych materiałów edukacyjnych (poradników, jadłospisów, publikacji) oraz ciekawych działań skierowanych do żłobków i przedszkoli.

·      jesteśmy objęci specjalnym cyklem biuletynów żywieniowych, które promują zasady prawidłowego żywienia.

·      zyskaliśmy możliwość wzięcia udziału w konkursach, które przez zabawę kształtują zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych, dając szansę na wygranie wspaniałych nagród.

 

Także nasze przedszkolaki skorzystały z cennych porad pani Kasi, uczestnicząc w warsztatach „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Wspólnie z panią dietetyk budowały Piramidę Zdrowego Żywienia, dowiadując się tym samym co jest zdrowe, a czego należy unikać. Na koniec przedszkolaki wprowadziły zdobytą wiedzę w życie, samodzielnie komponując i przygotowując swoje drugie śniadanie.

 

 

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać  z projektu Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy zapraszamy na początek do odwiedzenia  poniższej strony  :http://rodzinnegotowanie.zdrowojemy.info/

Siedmiolatek w szkole – obowiązujące przepisy       Źródło: men.gov.pl

Obowiązek szkolny dla 7- latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1.      obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,

2.      prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

3.      obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,

4.      prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

5.      wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od 23 stycznia 2016.

Tutaj znajdą Państwo test do oceny gotowości szkolnej Państwa dziecka Domowy test gotowości

 

Harmonogram  spotkań teatralnych w roku szkolnym 2015/2016

6.10.2015 r. o godz. 11.00       Doktor Dolittle ART-RE

3.11.2015 r. o godz. 11.00       Lech, Czech i Rus ART-RE

7.12.2015 r. o godz. 9.15         Świąteczne marzenia ARLEKIN

12.01.2016 r. o godz. 11.00    Legenda o kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju ART-RE

9.02.2016 r. o godz. 10.45        O straszliwym smoku i dzielnym Szewczyku PACUŚ

22.03.2016 r. o godz. 10.45     Księżniczka na ziarnku grochu WIDZIMISIE

26.04.2016 r. o godz. 11.00    Śmiechowisko PSIKUS

24.05.2016 r. o godz. 11.00     Wars i Sawa ART-RE

 

Harmonogram spotkań z Filharmonią w roku szkolnym 2015/2016

20.10.2015 r.  o godz. 9.40      - Na początku był rytm

17.11.2015 r. o godz. 9.40       -  Z dalekiego świata

15.12.2015 r. o godz. 9.40       -  W ojczyźnie Vivaldiego

26.01.2016 r. o godz. 9.40       -  Zatańczmy towarzysko

08.03. 2016 r. o godz. 9.40      - Muzyka Gór Skalistych

12.04.2016 r. o godz. 9.40       -  Z biegiem Dunaju

10.05.2016 r. o godz. 9.40       -  Muzyka filmowa

 

 

"DZIECKO JEST PERGAMINEM, SZCZELNIE ZAPISANYM DROBNYMI HIEROGLIFAMI,

KTÓRYCH CZĘŚĆ TYLKO ZDOŁASZ ODCZYTAĆ, A NIEKTÓRE POTRAFISZ

WYTRZEĆ LUB TYLKO ZAKREŚLIĆ I WŁASNĄ ZAPEŁNISZ TREŚCIĄ".

                                                                                         Janusz Korczak

  

   Prywatne Przedszkole Magdaleny Jakubiak działa od lipca 2002 roku. Jest placówką, która realizuje program przedszkolny zatwierdzony przez MEN, ale również programy autorskie o profilu językowym i artystycznym. To przedszkole dla dzieci w wieku od 2-6 lat, które pragną rozwijać lub doskonalić zdolności w zakresie muzyki, tańca, plastyki czy zabawy w teatr. Codzienny kontakt dziecka z j. angielskim od grupy najmłodszej w towarzystwie swoich rówieśników to doskonała metoda przygotowująca dziecko do podjęcia nauki języka obcego.

 

  Pamiętajmy, że dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, posiada potencjalną i wybitną inteligencję, zadatki na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz duży talent społeczny. Dlatego nasza placówka stara się stworzyć dzieciom dogodne warunki do rozwoju tych uzdolnień.

 

   Jednym z głównych atutów naszego przedszkola jest atmosfera przypominająca ciepło rodzinne. Szczególną uwagę zwracamy na proces adaptacji - dlatego traktowany jest on b. indywidualnie. Dzięki temu dzieci zachowują poczucie bezpieczeństwa i szybko akceptują nowe środowisko.

 Już o 2 roku życia dzieci są przygotowywane do nauki czytania i liczenia. Wprowadziliśmy nowe metody nauki poprzez zabawę, rozwijając motoryke małą i dużą.

 

RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW SĄ WSPÓŁGOSPODARZAMI PLACÓWKI.

 

      PRYWATNE PRZEDSZKOLE MAGDALENY JAKUBIAK JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM DZIECI CZUJĄ SIĘ SZCZĘŚLIWE, AKCEPTOWANE, SPEŁNIONE I NAJWAŻNIEJSZE !

Dane kontaktowe

Wszystko pod ręką

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

Magdalena Jakubiak

Adres: Piotrków Tryb. ul. Dmowskiego 38d
Kom.: 664 455 635
Tel.: (044) 788 68 20
Email: przedszkole.jakubiak@wp.pl
Przedszkole roku 2015
Przedszkole roku 2014
Przedszkole z pasją
Oceń nasze przedszkole
OCEŃ NASZE PRZEDSZKOLE

PRYWATNA SZKOŁA
WFOSiGW

Galeria

Losowa fotografia

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2008 by jakubiakprzedszkole.pl | Design: drstudio.pl | Oskryptowanie: Trawka Studio